Tesák nemecký (Hauermesser) pre príslušníkov ríšskej pracovnej služby Reichsarbeitsdienst (RAD) model 1934

Charakteristika
Tesák (Hauermesser) RAD model 1934 bol navrhnutý Paulom Casbergom a najskôr bol určený výlučne pre vyšších dôstojníkov Reichsarbeitsdienst (RAD) a úradníkov RAD zamestnaných na plný úväzok. V roku 1937 bola potom pre týchto predstaviteľov RAD navrhnutá nová dýka, ktorá nahradila tesák model 1934, ktorého nosenie tak bolo následne prenechané nižším poddôstojníkom organizácie. Čepeľ týchto tesákov sa vyrábala z kvalitnej uhlíkovej ocele, pričom na jej vonkajšej strane bol vždy uvedený ozdobný nápis – „Arbeit adelt“, čo v preklade znamená „Práca zušľachťuje“. Črienky rukoväte sa vyrábali z kvalitnej rohoviny. Produkcia tesákov bola ukončená v roku 1942.

Projekt je spolufinancovaný
zo zdrojov EÚ.

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku.
MFCR
EU