Bodák anglický (Enfield) model 1907/13

Charakteristika
Jednalo sa o modernizovanú verziu štandardného nožového bodáka Enfield model 1907, ktorý tvarovo a typovo vychádzal z japonského bodáka Arisaka typ 30 (1897). Samotná modifikácia, ktorá prebehla v roku 1913 spočívala v odstránení háku záštitnej priečky, a v predĺžení (434 mm oproti predchádzajúcim 425 mm) a zosilnení (šírka 23,7 mm oproti predchádzajúcim 23,4 mm) čepele. Obidva bodáky sa používali k štandardných anglickým pechotným puškám Lee-Enfield No. 1 Mk. III a No. 1 Mk. III*, pričom sa dali použiť aj pre samopal Lanchester Mk I. Na ich výrobe sa vo Veľkej Británii podieľali predovšetkým firmy Enfield, Wilkinson, Sanderson, Mole, Chapman a Vickers, pričom produkcia prebiehala aj v USA vo firme Remington a niekoľko tisíc kusov bolo vyrobených aj v zbrojovkách v Austrálii a Indii. Celková produkcia sa pritom odhaduje na 5 000 000 kusov vyrobených vo Veľkej Británii a ďalších vyše 100 000 kusov vyrobených v USA, Austrálii a Indii.

Projekt je spolufinancovaný
zo zdrojov EÚ.

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku.
MFCR
EU