Dýka nemecká služobná príslušníkov SA (SA-Dienstdolch)

Charakteristika
Podnet na vznik služobnej dýky pre príslušníkov SA podal v polovici roku 1933 veliteľ štábu organizáciu Ernst Julius Röhm, pričom jej dizajn bol navrhnutý profesorom priemyselnej školy v Solingene Paulom Woennom a vychádzal z historickej švajčiarskej dýky Holbein pochádzajúcej z 15. storočia. Do výstroje SA bola pod označením SA-Dienstdolch (1933) zavedená dňa 15. decembra 1933. Jej hlavným výrobcom sa stala nožiarska firma Carl Eickhorn zo Solingenu. Charakteristickým poznávacím znakom týchto dýk bola hnedá drevená rukoväť a čepeľ s nápisom „Alles für Deutschland“ („Všetko pre Nemecko“). Ich sériová výroba bola zastavená na prelome rokov 1940 – 1941 s tým, že v roku 1942 bolo ich nosenie oficiálne zakázané. Celkovo bolo vyprodukovaných takmer 3 000 000 kusov. Okrem štandardných dýk boli všetci dôstojníci, ktorí vstúpili do SA pred 31. decembrom 1931 obdarovaní čestnou dýkou s nápisom „In herzlicher Kameradschaft Ernst Röhm“ („V srdečnom kamarátstve Ernst Röhm“), pričom celkovo sa jednalo o 125 960 kusov.

Projekt je spolufinancovaný
zo zdrojov EÚ.

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku.
MFCR
EU