Kordík nemecký pre dôstojníkov Luftwaffe I. model (1933)

Charakteristika
Kordík pre dôstojníkov Luftwaffe I. model (1933) patril k najbežnejším nemeckým kordíkom, pričom s celkovou dĺžkou od 450 mm (neskoršie prevedenie) do 550 mm (prvotné prevedenie) sa v rámci štandardných kordíkov zavedených v nemeckej armáde radil medzi tie najdlhšie. Ich výroba prebiehala do roku 1944.

Projekt je spolufinancovaný
zo zdrojov EÚ.

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku.
MFCR
EU