Šabľa srbská vz. 1918 s pošvou

Charakteristika
Srbská šabľa vz. 1918 s ozdobným košom so štátnym znakom a označením 2 160, s pošvou s číslom 772. Dĺžka 99,5cm.

Projekt je spolufinancovaný
zo zdrojov EÚ.

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku.
MFCR
EU