Kord vz. 31 pre úradníkov čs. polície s pošvou

Charakteristika
Kord vz. 31 pre úradníkov československej polície. Vládnym nariadením č. 59 z 26.03.1931 bol do výzbroje zavedený v dvoch prevedeniach: a) pre vyšších policajných úradníkov a komisárov politickej správy od 4. platovej triedy (všetky kovové časti vrátane objímok a päty pošvy sú zlátené, čepeľ a pošva ľahko poniklované). b) pre policajných úradníkov do 3. platovej triedy (všetky kovové časti vrátane objímok a päty pošvy sú postriebrené, čepeľ a pošva ľahko poniklované, aj keď hore uvedené nariadenie uvádza, že u tohto prevedenia je štátny znak na pošve zlátený, omnoho častejšie sa vyskytuje so znakom striebristým).

Projekt je spolufinancovaný
zo zdrojov EÚ.

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku.
MFCR
EU