Šabľa vz. 24 pre dôstojníkov polície Protektorátu s pošvou

Charakteristika
Šabľa československá vz. 24 pre dôstojníkov Vládneho vojska, úprava čs. vzoru 24 s naletovaným znakom českého leva bez slovenského znaku (úprava spočívala vtom, že Menší znak Protektorátu Čechy a Morava bol vlastne prerobený Malý znak Československej republiky, z ktorého bol odstránený srdečný štítok so slovenským znakom a celá kresba leva bola značne pozmenená).

Projekt je spolufinancovaný
zo zdrojov EÚ.

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku.
MFCR
EU