Šabľa rakúska pre vojenskú políciu s pošvou

Charakteristika

Projekt je spolufinancovaný
zo zdrojov EÚ.

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku.
MFCR
EU