Šabľa vzor 29 pre dôstojníkov žandárstva

Charakteristika
Slovenská šabľa pre dôstojníkov žandárstva SR 1939-45 so štátnym znakom na chrániči, s pošvou a ozdobným strapcom.

Projekt je spolufinancovaný
zo zdrojov EÚ.

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku.
MFCR
EU