Dýka nemecká služobná pre príslušníkov oddielov Waffen SS

Charakteristika
Služobná dýka pre príslušníkov Schutzstaffel (SS) bola z poverenia vodcu tejto organizácie, Reichsführeha SS Heinricha Himmlera navrhnutá nemeckým umelcom a grafikom Paulom Casbergom, pričom rovnako ako služobná dýka pre príslušníkov Strurmabteilung (SA) vychádzala z historickej švajčiarskej dýky Holbein. Do výstroje SS bola zavedená dňa 15. decembra 1933 pod označením SS-Dienstdolch M33. Jej hlavným výrobcom sa stala nožiarska firma Carl Eickhorn zo Solingenu. Charakteristickým poznávacím znakom týchto dýk bola čierna drevená rukoväť a čepeľ s nápisom „Meine Ehre Heißt Treue“ (Mojou cťou je vernosť). Ich sériová výroba bola zastavená v roku 1942, pričom celkovo bolo vyrobených takmer 220 000 kusov. Okrem štandardných dýk boli tí členovia SS, ktorí vstúpili do tejto organizácie najneskôr v roku 1933 a mali odslúžené aspoň tri roky obdarovaní dýkou pod označením SS-Dienstdolch M36 (tzv. reťazová dýka), pričom 200 kusov týchto dýk bolo vyrobených so špeciálnym venovaním od Heinricha Himmlera pre tých členov, ktorí sa bezprostredne podieľali na odstránení vedenia SA, vrátane Ernsta Juliusa Röhma počas tzv. Noci dlhých nožov.

Projekt je spolufinancovaný
zo zdrojov EÚ.

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku.
MFCR
EU