Pruská jazdecká šabľa vzor 1852/79 s pošvou

Charakteristika
Pruská jazdecká šabľa vz. 1852/79 nesie na čepeli označenie „P.D.L.“, na chrbte čepele má označenie „FW 53“ a na koši „7.U.3. 33“. Čepeľ je mierne zahnutá s obojstranným žľabom a s hrotom v strednej čiare. Kôš je zložený z ochranného oblúku a zo štyroch postranných prútov. Dĺžka čepele je 93,5cm.

Projekt je spolufinancovaný
zo zdrojov EÚ.

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku.
MFCR
EU