Šabľa čs. vz. 1984 s pošvou

Charakteristika
Šabľa pre československú armádu vz. 1984, nová úprava – je to ďalšie prevedenie tejto šable, označovanej ako vzor 84. Od základného prevedenia vzoru 52 má nepatrné odlišnosti, ktoré boli dané možnosťami nového výrobcu - národný podnik Škodovy závody Plzeň.

Projekt je spolufinancovaný
zo zdrojov EÚ.

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku.
MFCR
EU