Stroj ďalekopisný D-302.2A

Charakteristika
Ďalekopisý stroj D-302.2Avýrobné číslo: 000295R je elektromechanický štart-stopový páskový telegrafný stroj, ktorý je určený na prenos písomných správ po telegrafných kanáloch rádiových a rádioreléových staníc, po kanáloch súborov tónovej telegrafie a po stálych vzdušných a káblových vedeniach, alebo ako ovládací stroj k manuálnym ďalekopisným ústredniam. Býva vybavený dierovačom a vysielačom dierovej správy. Môže pracovať cez manuálnu i ďalekopisnú ústredňu.

Projekt je spolufinancovaný
zo zdrojov EÚ.

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku.
MFCR
EU