Rádiová stanica A7b

Charakteristika
Rádiová stanica A7b bola určená pre spojenie v rámci delostreleckých oddielov a batérií. Rádiová stanica bola vyrábaná v päťdesiatych rokoch 20. storočia v Československej republike podľa licencie zo ZSSR. Rádiová stanica umožňuje simplexnú prevádzku v režime frekvenčne modulovanej fónie F3 vo frekvenčnom pásme 24 až 28 MHz. Dosah rádiovej stanice bol do 12 km s tyčovou anténou a do 15 km s drôtovou anténou. Napájanie rádiovej stanice je zabezpečené dvomi anódovými batériami s napätím 90 V a dvomi žeraviacimi akumulátormi NKN10.

Projekt je spolufinancovaný
zo zdrojov EÚ.

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku.
MFCR
EU