Stanica R-105 m rádiová

Charakteristika
Rádiová stanica R-105M je prenosná rádiová stanica s kmitočtovou moduláciou pracujúca v pásme veľmi krátkych vĺn s možnosťou retranslácie i diaľkového ovládania. Je určená pre spojenie v plukových rádiových sieťach. S rádiovou stanicou R-105m je možné uskutočniť spojenie bez dolaďovania v akomkoľvek zo 405 pracovných kmitočtov, ležiacich v pásme od 36,0 do 46,1 MHz.

Projekt je spolufinancovaný
zo zdrojov EÚ.

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku.
MFCR
EU