Prístroj telefónny československý vojenský poľný vzor 35

Charakteristika
Československý poľný telefón vz. 35 bol najrozšírenejším poľným telefónom, ktorý používala československá armáda v druhej polovici 30. rokov 20. storočia. V roku 1935 bol do výzbroje vtedajšej československej armády zavedený poľný telefón vz. 35 z dielne Vojenských telegrafních dílen. Jeho výrobou boli poverené ďalšie továrne československého elektrotechnického priemyslu. Celkovo sa vyrobilo 33 000 ks v niekoľkých sériách.

Predchodcom poľného telefónu vz. 35 bol poľný telefón vz. 23, ktorý bol tiež z dielne Vojenských telegrafních dílen. Zavedenie nového poľného telefónu vz. 35 znamenalo významný technologický pokrok oproti používaným predchodcom. Pre telefónne spojenie pohraničných opevnení bola vyrobená verzia pre pevnosti. Model poľného telefónu vz. 35 pre pevnosti bol prispôsobený špecifickým podmienkam prevádzky a komunikácie v priestoroch pevností. Telefónne prístroje v pevnostiach boli prepojené telefónnymi šnúrami, ktoré mali rôzny počet žil. Použité boli telefónne šnúry s 8 až 120 žilami. Počas likvidácie československej brannej moci v roku 1939 dve tretiny používaných poľných telefónov tvorili práve poľné telefóny vz. 35 (predstavuje to výraznú väčšinu z používaných prístrojov).

Poľný telefón vz. 35 bol prvým hromadne vyrábaným telefónnym prístrojom pre československú armádu v medzivojnovom období. V rámci programu „Y“, do ktorého boli zapojení aj civilný výrobcovia, sa mala uskutočniť modernizácia komunikačných prostriedkov armády ( v rámci programu „Y“ boli vytvorené samostatné spojárske oddiely, ktoré boli pred tým súčasťou bežnej armády). Do roku 1935 sa telefónne prístroje, rádiostanice a ďalšie komunikačné prostriedky vyrábali rádovo v stokusových sériách. Poľný telefón vz. 35 sa ako prvý vyrábal radovo v tisícoch.

Okrem Vojenských telegrafních dílen poľný telefón vz. 35 vyrábali fabriky Microphona Praha, Prchal & Ericsson, Telegrafia a. s. Praha a iné.

Technické údaje:
  • Výška:230 mm
  • Šírka:280 mm
  • Hrúbka:125 mm
  • Váha:6,2 kg
  • Materiál obalu:drevený materiál
  • Zdroj el. energie:2-krát batérie 1,5 V

Projekt je spolufinancovaný
zo zdrojov EÚ.

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku.
MFCR
EU