Prístroj telefónny TP-25

Charakteristika
Poľný telefónny prístroj TP-25 je systému miestnej batérie s indikovaným vyzváňaním. Umožňuje z časti nahradiť osobný styk priamym dohovorom pri jednoduchej obsluhe, vysokej spoľahlivosti a malej zraniteľnosti. Používa sa k zriaďovaniu všetkých druhov telefónnych staníc u vojenských jednotiek a útvarov.

Projekt je spolufinancovaný
zo zdrojov EÚ.

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku.
MFCR
EU