Rádiová stanica RF-11

Charakteristika
Rádiová stanica RF-11 je prenosná, veľmi krátkovlnná rádiová stanica určená pre zabezpečenie spojenia za pohybu alebo počas jazdy u malých jednotiek.Rádiostanica RF-11 1mala široké využitie a v civilnom sektore , kde jej varianta mala označenie Orlík. Zásadnou úpravou rádiostanice bolo odstránenie ladiacého kondenzátoru, stanica mohla pracovať len na jednom z výroby nastavenom kmitočte. Názov vychádzal zo skutočnosti , že v civilnom sektore bola prvý krát využitá pri stavbe priehrady Orlík.

Projekt je spolufinancovaný
zo zdrojov EÚ.

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku.
MFCR
EU