Rádiová stanica RMD-61

Charakteristika
Rádiostanicu RDM-61 (Rádiostanice decimetrová), skonštruoval konštruktér pán Ženíšek, ktorý sa podieľal aj na konštrukci ipredchádzajúcej rádiostanice DMG 2T „Ester“. Vo výrobnom závode Kbely bolo vyrobených 10 prototypov pod označením RD-471. Do výzbroje československej armády bola zavedená v druhej polovici 50-tych rokov. Celkovo bolo vyrobených cca 1 000 rádiostaníc. Malá smerová rádiová stanica RDM-61 (Ženíšek- krycí názov) bola určená pre vyššie veliteľstvá a slúžila k bezdrátovému nahradeniu úsekov telefónneho vedenia medzi miestami s priamou viditeľnosťou. Obsluhu tvorili traja vojaci.

Projekt je spolufinancovaný
zo zdrojov EÚ.

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku.
MFCR
EU