Poľný telefónny prístroj TA-57

Charakteristika
Poľný telefónny prístroj TA-57 je systému miestnej batérie s indikovaným vyzváňaním, ktorý môže pracovať aj ako telefónny prístroj systému ústrednej batérie. Je určený pre zabezpečenie spojenia v poľných podmienkach i na stálych káblových spojeniach.

Projekt je spolufinancovaný
zo zdrojov EÚ.

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku.
MFCR
EU