Rádiostanica sovietska R - 354

Charakteristika
Rádiová stanica R-354 je sovietska prenosná krátkovlnná rádiová stanica (P-354 'Shmel'), ktorá bola vo výzbroji prieskumných jednotiek od polovice 70-tych rokoch 20 storočia.

Projekt je spolufinancovaný
zo zdrojov EÚ.

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku.
MFCR
EU