Pripojovač telefónny TU-10

Charakteristika
Telefónny prepojovač je poľný desaľnásobný jednošnúrový telefónny prepojovač s induktorovým vyzváňaním, uršený pre telefónny systém miestnej batérie. Prepojovač svojou konštrukciou umožňuje jednoduché prepojenie všetkých pripojených účastníkov a obežníkový rozhovor medzi účastníkmi telefónnej siete.

Projekt je spolufinancovaný
zo zdrojov EÚ.

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku.
MFCR
EU