Rádiopríjmač Volna-3

Charakteristika
Rádiopríjmač Volna-3 je sovietskej výroby, ktorý sa využíval najmä u námorníctva v 50-tych a 60-tych rokoch 20 storočia. Jedná sa o rádiopríjmač s 17 elektrónkami, ktorý má 9 pásiem od 12KHz do 23MHz. Okruh ma dvojdimenzionálne prepínanie nad 1500KHz s medzifrekvenciou 915 a 85 KHz. Rezonančný obvod na druhej medzifrekvencii umožňuje výber 6, 1.5, alebo 0,5KHz. Kryštálový zosilňovač má dve pozície – 100KHz a 1 MHz. Skrinka a predný panel majú vyhotovenie v ,kladivovej šedi' s veľkým oblúkovým – ,dúhovým' ciferníkom. Napájanie bolo zo zdroja - na striedavý prúd. Na prednom panely sa nachádzajú vypínače a prepínače, ktoré slúžia k zabezpečeniu prevádzky uvedeného rádiopríjmača. Ďalej sa tam nachádza stupnica ladenia rádia a ovládacie prvky na ladenie antény.V československej armáde sa využíval najmä na letiskách pre príjem synoptických máp a taktiež v civilnom sektore ako súčasť lodných rádiostaníc.

Projekt je spolufinancovaný
zo zdrojov EÚ.

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku.
MFCR
EU