Stanica rádiová R-113

Charakteristika
Rádiová stanica R-113 je určená najmä na zabezpečenie spojenia u tankových a motostreleckých vojsk. Je to veľmikrátkovlnná rádiová stanica s kmitočtovou moduláciou a fónickou prevádzkou. Je montovaná do každého tanku, obrneného transportéra a bojových alebo pomocných vozidiel. Spojenie možno uskutočniť aj s rádiovými stanicami R-114d, R-107, R-107T, R-111, R-123, R-123M.

Projekt je spolufinancovaný
zo zdrojov EÚ.

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku.
MFCR
EU