Telefón nemecký vojenský poľný

Charakteristika
Nemecký poľný telefón FF 33 (Feldfernsprecher 33) bol zhotovený v roku 1933 firmou Siemens & Halske, ktorá sa zaoberala výrobou telefónnych prístrojov od čias prvej svetovej vojny. Poľný telefón FF 33 bol prijatý do výzbroje nemeckého Wehrmachtu v roku 1934 ako Feldfernsprecher 33. Do roku 1945 bolo vyrobených vyše 1,6 milióna prístrojov v rôznych prevedeniach, ktoré boli vyrábané aj inými firmami v rôznych variantoch. Poľný telefón FF 33 vychádzal z nemeckého poľného telefónu model 26, ktorý bol najmä v medzivojnovom období používaný nemeckou armádou. Na rozdiel od svojho predchodcu poľného telefónu modelu 26 bol poľný telefón FF 33 jednoduchší na obsluhu a opravu prístroja. Poľný telefón FF 33 bol určený predovšetkým pre rôzne vojenské zložky, ale využívali ho aj iné bezpečnostné a záchranárske orgány ako napr. polícia a pod. Poľný telefón FF 33 bol po druhej svetovej vojne prijatý československou armádou pod označením PT 33N alebo vzor 33N.

Kompletný prístroj pozostáva z bakelitového obalu, slúchadla, spojovacej šnúry, indukčnej kľuky, nosného pásu a samotného telefónneho prístroja. Na poklop telefónu sú pripevnené tabuľky s nemeckou abecedou spolu s hlásiacimi heslami jednotlivých písmen a čistý biely štítok so zeleným prúžkom, ktorý sa pridával na modely v neskorších rokoch výroby. Obal telefónu bol z hotovený na tie časy z nového materiálu, bakelitu.

Poľný telefón FF 33 vystavený v centrálnej expozícii VHM Mo Svidník je vyrobený v roku 1943. Kovové časti bakelitového púzdra sú vyrobené zo železa a natreté čiernou farbou, ktorá mala zabrániť ich korózii. Telefóny vyrábané pred rokom 1940 nemali tieto kovové časti natreté farbou, lebo boli vyrobené z kovových materiálov, ktoré nepodliehali korózii. Taktiež pripájacia koncovka od telefónneho slúchadla vystaveného telefónu je vyrobená v roku 1943 a celá z bakelitu s piatimi kovovými kontaktmi. V posledných dvoch rokoch vojny (1944 a 1945) sa na týchto telefónnych koncovkách vyskytujú len 4 kovové kontakty. Pre funkčnosť slúchadla boli potrebné štyri kovové kontakty, tretí kontakt v poradí slúžil pre rýchle opravy poľného telefónu FF 33. Dva poľné telefóny boli medzi sebou prepojené telefónnym káblom. Maximálny volací dosah telefónu bol 15 km.

Technické údaje:
  • Výška270 mm
  • Šírka170 mm
  • Hĺbka120 mm
  • Napájanie1,5 V batéria
  • Volací generátorručná indukčná kľuka
  • PrevádzkaOB (Ortsbetrieb)
  • Volací dosahs telefónnym poľným káblom do 15 km

Projekt je spolufinancovaný
zo zdrojov EÚ.

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku.
MFCR
EU