Rádiová stanica RF-10

Charakteristika
Rádiová stanica RF-10 je VKV, premosná, simlexná rádiová stanica určená pre zabezpečenie spojenia na stupni družstvo, čata, rota a prápor.

Projekt je spolufinancovaný
zo zdrojov EÚ.

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku.
MFCR
EU