Radiometer beta-gama RBG-58

Charakteristika
Prostriedok na meranie stupňa zamorenia osôb, bojovej techniky a materiálu žiaričmi beta-gama. Do výzbroje ČSĽA zavedený koncom 50. rokov 20. st.

Projekt je spolufinancovaný
zo zdrojov EÚ.

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku.
MFCR
EU