Maska protiplynová, nemecká vzor 1917

Charakteristika
Prostriedok protichemickej ochrany vojakov, slúžiaci na ochranu dýchacích ciest a tváre, zavedený od r. 1917 do výstroja nemeckej armády.

Projekt je spolufinancovaný
zo zdrojov EÚ.

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku.
MFCR
EU