Súprava pre opravy prostriedkov chemickej ochrany SOPJ-71

Charakteristika
Súprava určená na opravy prostriedkov PCHOJ.

Projekt je spolufinancovaný
zo zdrojov EÚ.

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku.
MFCR
EU