Prístroj pre operatívny prieskum radiačnej situácie DC-3A-72

Charakteristika
Prístroj určený na prieskum radiačnej situácie a rýchle meranie kontaminácie, zavedený do výzbroje ČSĽA koncom 80. rokov 20. st.

Projekt je spolufinancovaný
zo zdrojov EÚ.

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku.
MFCR
EU