Plášť ochranný VOP 63/69

Charakteristika
Plášť ochranný vševojskový tvoríl súčasť bojového výstroja vojakov, slúžil na ochranu těla pri pohybe v zamorenom priestore.

Projekt je spolufinancovaný
zo zdrojov EÚ.

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku.
MFCR
EU