Maska plynová, čs. typ FATRA

Charakteristika
Prostriedok protichemickej ochrany určený pre civilnú ochranu, používaný koncom 30. rokov 20. st. i v čs. armáde. Slúžila na ochranu dýchacích ciest a tváre.

Projekt je spolufinancovaný
zo zdrojov EÚ.

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku.
MFCR
EU