Pláštenka ochranná protichemická, papierová

Charakteristika
Prostriedok protitechnickej ochrany jednotlivca, spravidla na jedno použitie, zavedený do výstroja čs. armády v pol. 50. rokov. 20. st.

Projekt je spolufinancovaný
zo zdrojov EÚ.

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku.
MFCR
EU