Prístroj dozimetrický DP-86

Charakteristika
Prostriedok radiačného prieskumu a dozimetrickej kontroly, určený pre jednotky všetkych druhov vojsk, zavedený do výzbroje ČSĽA v 2 polovici 80. rokov 20. st.

Projekt je spolufinancovaný
zo zdrojov EÚ.

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku.
MFCR
EU