Súprava odmorovacia ADK

Charakteristika
Prostriedok určený na odmorovanie a dezinfekciu zbraní a vozidiel. Používala sa začiatkom 60. rokov 20. st.

Projekt je spolufinancovaný
zo zdrojov EÚ.

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku.
MFCR
EU