Intenzimeter IT-65

Charakteristika
Univerzálny prístroj určený pre jednotky všetkých druhov vojsk, používal sa na radiačný prieskum a dozimetrickú kontrolu. Do výzbroje ČSĽA zavedený v pol. 60. rokov 20. st. pre všetky druhy vojsk.

Projekt je spolufinancovaný
zo zdrojov EÚ.

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku.
MFCR
EU