Čln motorový MO-111

Charakteristika
Čln bol začlenený do pontónovej mostovej súpravy, je určený na vlečenie a postrk pontónových súlodí.

Projekt je spolufinancovaný
zo zdrojov EÚ.

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku.
MFCR
EU