Kompresor STAR II/B

Charakteristika
Elektrický kompresor určený na plnenie tlakových fliaš potápačských súprav nezávadným vzduchom. Zavedený v pol. 70. rokov 20. st. ako doplnok k potápačským súpravá SP-20

Projekt je spolufinancovaný
zo zdrojov EÚ.

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku.
MFCR
EU