Prístroj záchranný ZP-10

Charakteristika
Prenosný dýchací prístroj určený na záchranu osádok zatopených bojových vozidiel pri brodení a jazde tankov pod vodou. Používaný najmä príslušníkmi tankového vojska ČSĽA.

Projekt je spolufinancovaný
zo zdrojov EÚ.

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku.
MFCR
EU