Čln motorový MO 111

Charakteristika
Súčať pontónovej mostovej súpravy určený na tlačenie pontonových súlodí, záchranné práce a iné úlohy plnené na vodnej prekážke. Do výzbroje ženijného vojska zavedený zač. 60. rokov 20. st.

Projekt je spolufinancovaný
zo zdrojov EÚ.

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku.
MFCR
EU