Čln ženijný laminátový s prívesnými motormi RUS-B

Charakteristika
Prostriedok určený na záchrannú a zabezpečovaciu službu pri všetkých druhoch prepravy na vode. Je zaradený i do súpravy SB-4H.

Projekt je spolufinancovaný
zo zdrojov EÚ.

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku.
MFCR
EU