Dozér kolesový DOK - M

Charakteristika
Dozér kolesový DOK - M je dvojnápravový kolesový stroj pre zemné práce na kåbovom ráme, vybavený hydraulickou sústavou, elektrickým a vzduchotlakovým rozvodom, brzdovým systémom, riadením a chladením náprav. Stroj je vybavený pracovným zariadením, ktoré je možné použi ako radlicu, lopatu i lyžicu. Je to univerzálny a výkonný stroj, schopný pracova ako nakladač, dozér a drapák. Je určený na håbenie okopov a krytov pre bojovú techniku, zriaïovanie a úpravu ciest, vrátane odstraňovania závalov, stromových zásekov a zahrnutiu jám, aženiu a nakladaniu zeminy, alebo iného materiálu na prepravné vozidlá, håbenie zákopov pomocou zákopového pluhu, vyslobodzovacie práce pomocou lana navijaku. V prednej časti stroja je pracovné zariadenie a kabína strojníka. V zadnej časti je motorový priestor. Obidve časti sú spojené kåbom. Pohon vozidla je dieselelektrický, pohon pracovného nástroja a smerové ovládanie vozidla je hydraulické. Motor TATRA 930-42 poháňa elektrický generátor, ktorý vyrába elektrickú energiu pre trakčné motory (každé koleso a navijak je poháňané vlastným motorom), zvárací agregát, vysokotlakové čerpadlá (pre hydraulické ovládanie pracovného orgánu), hydraulické ovládanie riadenia (vzájomného natáčania prednej a zadnej nápravy) podvozku. Do výzbroje čSA bol zavedený v roku 1967. Od roku 1978 bol postupne nahradzovaný kolesovým nosičom KN-250 a KN-251. V januári 1993 v rámci delenia bývalej čs. armády stanovený počet DOK-M prevzala do svojej výzbroje aj Armáda SR.

Projekt je spolufinancovaný
zo zdrojov EÚ.

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku.
MFCR
EU