Pluh zákopový ZP 60/90

Charakteristika
Stroj pre zemné práce z výzbroje ženijného vojska ČSĽA. Prívesný stroj na hĺbenie zákopov, zavedený do výzbroje zač. 60. r. 20. st.

Projekt je spolufinancovaný
zo zdrojov EÚ.

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku.
MFCR
EU