Hľadačka kovových mín USA, typ P-190

Charakteristika
Elektrický prístroj na zisťovanie kovových mín a iných kovových predmetov. Výrobok USA, zavedený do i výzbroje ženijného vojska ASR.

Projekt je spolufinancovaný
zo zdrojov EÚ.

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku.
MFCR
EU