Hľadačka mínová W-3P

Charakteristika
Elektrický prístroj na zisťovanie kovových mín a iných kovových predmetov, umiestnených v zemine, vode alebo snehu do hĺbky 40 cm. Poľský výrobok, zavedený i do výzbroje ženijného vojska ČSĽA.

Projekt je spolufinancovaný
zo zdrojov EÚ.

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku.
MFCR
EU