Kanister na pohonné hmoty 20 litrov, britský II. sv. vojna

Charakteristika
Kanister oceľový s objemom 20 litrov je určený k preprave a skladovaniu pohonných hmôt. Nádoba bola vyrobená v roku 1944 pravdepodobne továrňou v meste Smethwick.

Projekt je spolufinancovaný
zo zdrojov EÚ.

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku.
MFCR
EU