Kanister na pohonné hmoty, USA

Charakteristika
Kanister oceľový s objemom 5 gal. (20 litrov) je určený k preprave a skladovaniu pohonných hmôt - primárne benzínu.

Projekt je spolufinancovaný
zo zdrojov EÚ.

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku.
MFCR
EU