Motocykel ČZ-175 typ 487

Charakteristika
Motocykel ČZ-175 typ 487 je jednostopové, dvojmiestne, motorové vozidlo, určené na dopravu dvoch osôb, ich osobnej výstroje a výzbroje, ako aj batožiny a nákladov, do celkovej hmotnosti 160 kg na udržiavaných vozovkách a cestách. Motocykel ma rám trubkovej konštrukcie s teleskopickým tlmičom kmitov prednej vidlice, so zadnou výkyvnou vidlicou s dvomi teleskopickými tlmičmi. Na motocyklu sú použité čeľusťové brzdy, kde predná je ovládaná lankom a zadná tiahlom. Pohyb motocyklu zabezpečuje dvojdobový vzduchom chladený jednovalcový motor o objeme 172 cm3, s karburátorom JIKOV 2926 SBD b, s maximálnym výkonom 11 kW pri 91,66 ot.s-1. Pohon zadného kolesa zabezpečuje prevodové ústroje cez treciu lamelovú spojku v olejovej lázni a štvorstupňovú prevodovku primárnym prevodom puzdrovou reťazou a so sekundárnym prevodom valčekovou reťazou. V ČSĽA sa motocykel používal pre potreby mierového zabezpečenia vojsk. Motocykel ČZ-175 typ 487.00 konštrukčne vychádza z modelu ČZ-175/477. Zmeny spočívali vo výmene elektroinštalácie, posilnení batérie a vo výmene dynama s výkonom 75 W. Motocykel sa vyrábal od roku 1983. Výrobcom boli Československé závody motocyklové, národný podnik Strakonice (ČZM). Typ 175/487 sa udržal vo výrobe len niekoľko rokov. Postupne bol nahradený modelom so silnejším motorom 180/487. Po zavedení do ČSĽA v druhej polovici osemdesiatych rokov, ostal v službe až do rozdelenia republiky. V Armáde Slovenskej republiky sa používal do konca dvadsiateho storočia, keď bol postupne vyraďovaný z prevádzky.

Projekt je spolufinancovaný
zo zdrojov EÚ.

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku.
MFCR
EU