Kanister na pohonné hmoty 20 litrov, slovenský štát

Charakteristika
Kanister oceľový s objemom 20 litrov je určený k preprave a skladovaniu pohonných hmôt - primárne benzínu. Nádoba bola vyrobená v období rokov 1939-45 firmou SANDRIK Hodruša-Hámre.

Projekt je spolufinancovaný
zo zdrojov EÚ.

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku.
MFCR
EU