Pojazdná preväzovňa POP na automobile PRAGA V3S

Charakteristika
Pojazdná preväzovňa POP je určená k poskytovaniu prvej lekárskej pomoci raneným a na vykonávanie malých chirurgických zákrokov priamo na nosítkach, na ktorých je ranený prinesený a uložený bez prekladania na preväzovací stôl. Pracovisko preväzovňe je umiestnené v skriňovej nadstavbe vojenského trojtonového špeciálu PRAGA V3S. Súčasťou preväzovne je automobilový príves PAJ-1, na ktorom je umiestnený stanový prístrešok, naftové kúrenie, nabíjačka a ďalší potrebný materiál. V skriňovej nadstavbe je umiestnený materiál potrebný pre chirurgické zákroky a na preväzovanie, šitie rán, aj špeciálny sklopný preväzovaci stôl mechanický ovládaný, na ktorý sa ukladajú skladacie zdravotnícke nosítka. Pracovisko je vybavené nádržami na vodu, malým autoklavom, varnými stelizatórmi a ďalším zdravotníckym vybavením. Začiatkom 60-tých rokov predložila zdravotnícka správa MNO požiadavku na postupné nahradenie dovtedy používaných zdravotníckych vozidiel PRAGA RN a TATRA 805. Riešiteľom úlohy bol národný podnik PRAGA Automobilové Závody Klementa Gottwalda (ďalej AZKG), Praha – Vysočany. V ďalších rokoch prevzal výrobu n. p. AVIA závod Praha – Letňany, skriňové nadstavby boli vyrábané v n. p. KAROSA, Hořice v Podkrkonoších a vybavením zdravotníckej nadstavby bola poverená CHIRANA n. p. Praha – Holešovice. PRAGA V3S POP bola zavedená do služby v roku 1963. Po roku 1993 určitý počet PV3S POP prevzala do výzbroje aj Armáda SR, ktorá ich postupne nahradzovala modernejšími zdravotníckymi prostriedkami.

Projekt je spolufinancovaný
zo zdrojov EÚ.

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku.
MFCR
EU