Multicar M-22

Charakteristika
Vozík motorový dopravný MULTICAR M-22 je jednomiestny dvojnápravový samostatne jazdiaci pracovný stroj s hnanou zadnou nápravou určený na prepravu rôzneho druhu materiálu na krátke vzdialenosti ako aj na rozličné manipulačné práce podľa použitej nadstavby.

Projekt je spolufinancovaný
zo zdrojov EÚ.

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku.
MFCR
EU